Chức năng - Nhiệm vụ

 Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác:

-        Tổ chức cán bộ, chính sách đối với cán bộ công chức.

-        Công tác hành chính: tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, thi đua, khen thưởng.

-        Công tác y tế: theo dõi, chăm sóc sức khỏe cán bộ công chức và sinh viên.

 Nhiệm vụ:

-        Lập chương trình, kế hoạch công tác, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường.

-        Lập kế hoạch về lao động và biên chế, đề xuất, biểu dương, tuyên dương, theo dõi và kiểm tra việc sử dụng lao động trong Trường.

-        Nghiên cứu phối hợp với các đơn vị chức năng về nội quy, quy chế làm việc.

-        Tổ chức thực hiện các chính sách với cán bộ công chức trong Trường.

-        Thường trực các hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật, thi đua, khen thưởng.

-        Phối hợp các đơn vị tổ chức các hội nghị trong Trường.

-        Thực hiện công tác tổng hợp: hành chính, văn thư, lưu trữ, xử lý các công văn, văn bản, quản lý con dấu, cấp giấy công tác.

-        Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án phòng cháy, chữa cháy.

 Nhân sự:

-        Trưởng phòng: Trần Vũ Vượng

 Liên hệ:

-        ĐT: 08.37312370

-        Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.