Thông tin liên hệ

Phòng Tổ chức hành chính - Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM

20 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 08.37312370

Email: ..........

Website: http://tchc.hitu.edu.vn/